ΥΠΠΕΘ – Συνέχιση της Διαδικασίας Υποβολής Αιτήσεων για τις Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

ΥΠΠΕΘ – Συνέχιση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τις μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) – Αρχείο pdf – ΑΔΑ ΨΒ7Ξ4653ΠΣ-9ΓΔ

Πίνακας με τα οργανικά κενά των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ – Αρχείο excel

Μετάβαση στο περιεχόμενο