ΥΠΠΕΘ – Σε ΦΕΚ οι Νέες Αντιστοιχίες Τμημάτων ΑΕΙ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19

ΥΠΠΕΘ – Σε ΦΕΚ (2656/Β’/1-7-2019 Αριθμ. 104100/Ζ1) οι νέες αντιστοιχίες τμημάτων ΑΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο