ΥΠΠΕΘ – Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση


άκουσε το άρθρο

Πηγή: ΥΠΠΕΘ

Οδηγίες για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας των κατηγοριών: Α) Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων λυκείων εκτός Ε.Ε.) και Β) Αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε. έτους 2019

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Share and Enjoy !
Shares