ΥΠΠΕΘ – ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ


άκουσε το άρθρο

Τροποποίηση – Πανελλαδικές Πυροσβεστική 2019, ΑΔΑ: ΩΙΘ146ΜΚ6Π-5ΣΓ – Αρχείο pdf – 415 KB

Τροποποίηση – Βεβαιώσεις Ικανότητας Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., Πανελλαδικές 2019, ΑΔΑ: ΩΔΗΓ46ΜΚ6Π-ΦΩΩ – Αρχείο pdf – 398KB

Δελτίο Τύπου Σχετικά με Τροποποίηση του Παραρτήματος Α’ της Προκήρυξης για Πυροσβεστική 2019 – Αρχείο doc

Δελτίο Τύπου Σχετικά με Τροποποίηση της Παραγράφου 3Α του Κεφαλαίου VI της Προκήρυξης για Πυροσβεστική 2019 – Αρχείο doc

 

Share and Enjoy !
Shares