ΥΠΠΕΘ – Δεύτερο Newsletter για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 ACT Σύμπραξη Τεσσάρων Χωρών


άκουσε το άρθρο

Σας προωθούμε το δεύτερο Newsletter για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ ΚΑ3 ACT, που αποτελεί σύμπραξη τεσσάρων χωρών (Γαλλίας, Ελλάδας, Ισπανίας και Ηνωμένου Βασιλείου) και έχει ως θέμα προτεραιότητας την προώθηση των θεμελιωδών αξιών μέσω της εκπαίδευσης και κατάρτισης που αφορούν την πολυμορφία στο μαθησιακό περιβάλλον – Αρχείο pdf.

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων

Share and Enjoy !
Shares