ΥΠΠΕΘ – Αιτήσεις για Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ Προθεσμία έως Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και Ώρα 15:00


άκουσε το άρθρο

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΚΕΣΥ, ΣΜΕΑΕ και ΕΕΕΕΚ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία για το διδακτικό έτος 2019-2020 – ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2019-2020 – ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η

Share and Enjoy !
Shares