Υποβολή αίτησης – δήλωσης υποψηφίων για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-ΟΜΑΔΑ Β με το παλαιό σύστημα (& αίτησης για ενδοσχολικό απολυτήριο) Υποβολή αιτήσεων από 11 έως 29-2-2016

Εγκύκλιος Φ251/22105/Α5/9-2-2016 (ΑΔΑ:Ω8Ε24653ΠΣ-6Γ1) του Υπουργείου Παιδείας

Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλεται ηλεκτρονικά στα Λύκεια. Ο υποψήφιος επιλέγει και συμπληρώνει χειρόγραφα την αντίστοιχη Αίτηση – Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει στο Λύκειο για ηλεκτρονική καταχώριση ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο που φοιτά ή στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης αρχίζει την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου και λήγει την Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016. Τονίζεται ότι δεν γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση – Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής.

Υπάρχουν τέσσερις (4) διαφορετικοί τύποι Αίτησης – Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ–Β’ με το ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ και πιο συγκεκριμένα:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1– ΓΕΛ : ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ή ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΛ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΛ/ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑMONO τελειόφοιτοι-απορριφθέντες που δεν επαναφοιτούν.
Υποβάλλεται ΜΟΝΟ από τους μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιου ή της Δ΄ τάξης εσπερινού ΓΕΛ, που είναι τελειόφοιτοι-απορριφθέντες παλιότερων ετών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2– ΓΕΛ : ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ή ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ/ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜA
Υποβάλλεται :
-από τους αποφοίτους Λυκείου (Ενιαίου, Γενικού, Πολυκλαδικού, Τεχνικού κλπ.) ή Β΄ κύκλου ΤΕΕ ή κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ προηγουμένων ετών που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου ΓΕΛ για να αποκτήσουν Βεβαίωση πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη Βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν.
-από τους αποφοίτους Ενιαίου ή Γενικού Εσπερινού Λυκείου ή παλαιού τύπου εσπερινού Λυκείου που θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις του εσπερινού ΓΕΛ για να αποκτήσουν Βεβαίωση πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη Βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3–ΕΠΑΛ Β΄:ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΤΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ Β΄ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Β΄ [ή μαθητή Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΛ-Β΄ (ΜΟΝΟ τελειόφοιτου-απορριφθέντα με επαρκή φοίτηση) για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις Ημερησίων ΕΠΑΛ-Β΄] / ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Υποβάλλεται από μαθητές της Δ΄ Εσπερινού ΕΠΑΛ – ΟΜΑΔΑ Β΄, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές και στα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4 – ΕΠΑΛ Β΄ : ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ή ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΛ Β΄ /ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
Υποβάλλεται:
– από κατόχους απολυτηρίου ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’ ή Β’), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄) για εισαγωγή στις Σχολές και Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να αποκτήσουν Βεβαίωση πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη Βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν.
– από κατόχους απολυτηρίου εσπερινού ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Α’ ή Β’), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΕΠΑΛ (Ομάδα Β΄) για εισαγωγή στις Σχολές και Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για να αποκτήσουν Βεβαίωση πρόσβασης ή να αντικαταστήσουν τη Βεβαίωση πρόσβασης που ήδη κατέχουν.

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ/ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΜΟΝΟ τελειόφοιτοι-απορριφθέντες που δεν επαναφοιτούν

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]