Υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το 2022-2023 Από Παρασκευή 11-11-2022 έως και Πέμπτη 17-11-2022 μέσω του ΟΠΣΥΔ


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 139560/Δ2/10-11-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ υποψηφίων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85 και ΠΕ06 της αριθμ. 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ και επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2022-2023» (MIS 5184935), για το σχολικό έτος 2022-2023, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) από Παρασκευή 11-11-2022 έως και Πέμπτη 17-11-2022.

[…]

Διαβάστε την εγκύκλιο

Η 109161/Δ2/08-09-2022 ΥΑ (Β΄ 4818) με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023»

Πίνακας εκπαιδευτικών που θα προσληφθούν ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης

 Κατανομή Ειδικοτήτων/Ωρών για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2022-2023 στη ΔΔΕ Φλώρινας

Share and Enjoy !
Shares