Υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ή αποσπάσθηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Αιτήσεις από 22-08-2016 μέχρι και 06-09-2016

Έγγραφο της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Φλώρινας (4538/18-08-2016) σχετικό με την υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ή αποσπάσθηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Καλούνται να καταθέσουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων τοποθέτησης για το διδακτικό έτος 2016-2017 συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη μοριοδότησή τους:
1. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετά τις οργανικές τοποθετήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.
2. Οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής που έχουν αποσπασθεί από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από 22-08-2016 μέχρι και 06-09-2016 και ώρα 15:00 μ.μ.. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με fax (2385046066), είτε ηλεκτρονικά με email στο pysde@dide.flo.sch.gr (με fax ή e – mail, απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι παραλήφθηκε η αίτηση).
Στην αίτησή τους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν οποιοδήποτε σχολείο επιθυμούν για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά που πιθανόν να προκύψουν (π.χ. λόγω λήψης μακροχρόνιων αδειών, κ.λ.) ή εξαιτίας των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τοποθετήσεων.
Το παρόν έγγραφο μαζί με τα έντυπα των αιτήσεων, για προσωρινή τοποθέτηση από διάθεση και για τοποθέτηση αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικού, που τη συνοδεύουν, αναρτάται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης της Δ.Ε. Φλώρινας.

  1. Το έγγραφο της ΔΔΕ Φλώρινας
  2. Κατάλογος σχολείων ΔΔΕ Φλώρινας
  3. Υπόδειγμα (φόρμα) αίτησης τοποθέτησης εκπαιδευτικού αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΔΕ
  4. Υπόδειγμα (φόρμα) αίτησης εκπαιδευτικού για προσωρινή τοποθέτηση από διάθεση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο