Υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ή αποσπάσθηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ ή/και ΚΕΔΔΥ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Από 23-08-2017 μέχρι και 01-09-2016 και ώρα 15:00 μ.μ.

Καλούνται να καταθέσουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων τοποθέτησης για το διδακτικό έτος 2017-2018:

1. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετά τις οργανικές τοποθετήσεις εξακολουθούν να βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

2. Οι εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής που έχουν αποσπασθεί από άλλο ΠΥΣΔΕ ή/και ΚΕΔΔΥ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Διευκρινίζεται ότι για τους αποσπασμένους από άλλα ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικούς έχουν υπολογισθεί (είναι γνωστά) τα μόρια της απόσπασής τους στην αίτηση που κατέθεσαν μέσω του ΟΠΣΥΔ, αλλά επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία εκπαιδευτικών θα πρέπει να καταθέσει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εντοπιότητας ή/και συνυπηρέτησης προκειμένου να διαπιστωθεί ο δήμος εντοπιότητας ή/και συνυπηρέτησης τους.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται από 23-08-2017 μέχρι και 01-09-2016 και ώρα 15:00 μ.μ.. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με fax στο 2385054578, είτε ηλεκτρονικά με e-mail στο mail@dide.flo.sch.gr .

Στην περίπτωση υποβολής της αίτησης με fax ή με e-mail, απαιτείται και τηλεφωνική επιβεβαίωση στο 2385054575 ότι όντως η αίτηση παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε.

Στην αίτησή τους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν οποιοδήποτε σχολείο επιθυμούν για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά που πιθανόν να προκύψουν (π.χ. λόγω λήψης μακροχρόνιων αδειών, κ.λ.) ή εξαιτίας των μετακινήσεων των εκπαιδευτικών, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των τοποθετήσεων.

Το παρόν έγγραφο μαζί με τα έντυπα των αιτήσεων, για προσωρινή τοποθέτηση από διάθεση και για τοποθέτηση αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικού, αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης της Δ.Ε. Φλώρινας. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξετασθούν από το ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Συνημμένα ανάρτησης:

 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  Shares
Μετάβαση στο περιεχόμενο