Υποβολή αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης και συμπλήρωσης ωραρίου νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται δια ζώσης από την Τετάρτη 17-08-2022 μέχρι και την Τρίτη 23-08-2022 και έως τις 15:00, κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας: Έγγραφο Αρ. Πρωτ.:3833/17-08-2022 (ΑΔΑ: 9ΦΥ946ΜΤΛΗ-ΛΘΞ)

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης και συμπλήρωσης ωραρίου νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Η Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας καλεί τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που διορίσθηκαν με τις αποφάσεις 98266/Ε1/04-08-2022 (ΦΕΚ 1930/Γ/16-08-2022) και 98236/Ε1/16-08-2022 (ΦΕΚ 1930/Γ/16-08-2022) του Υπ. Παιδείας στην περιοχή Φλώρινας (Δ.Ε.), να υποβάλουν αίτηση προσωρινής τοποθέτησης και συμπλήρωσης ωραρίου σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Οι αιτήσεις τοποθέτησης ή/και συμπλήρωσης ωραρίου των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται διά ζώσης στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, από την Τετάρτη 17-08-2022 μέχρι και την Τρίτη 23-08-2022 και έως τις 15:00, κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους.

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει μαζί με την αίτηση προτίμησης σχολικών μονάδων να συνυποβάλουν και όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα που επιθυμούν να συνεκτιμηθούν στη διαδικασία (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό εντοπιότητας, βεβαίωση εργασίας συζύγου για συνυπηρέτηση, κ.τ.λ.).

Για πληροφορίες σχετικά με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά μπορείτε να απευθύνεστε στα 2385350546, 2385054546, 2385054574.

Για την ενημέρωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών η παρούσα πρόσκληση αναρτάται και στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας.

Στην αίτησή τους οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δηλώσουν, κατά τη σειρά της προσωπικής τους επιλογής, οποιοδήποτε σχολείο επιθυμούν να τοποθετηθούν ή/και να διατεθούν για τη συμπλήρωση του ωραρίου τους (ακόμη κι αν αυτό εμφανίζει πλεόνασμα ωρών συγκεκριμένου κλάδου/ειδικότητας), καθώς τα δεδομένα του πίνακα είναι ευμετάβλητα αφού τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων είναι υπό συνεχή αναδιαμόρφωση (π.χ. λόγω λήψης μακροχρόνιων αδειών, μετακινήσεων εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων-διαθέσεων, τροποποιήσεων και διορθώσεων των δεδομένων που προσκομίζονται από τις σχολικές μονάδες, κ.ο.κ.),οπότε και η εικόνα του επισυναπτόμενου πίνακα μεταβάλλεται και αναπροσαρμόζεται συνεχώς μέχρι την ολοκλήρωση όλης της διαδικασίας.

Η παρούσα δεν αφορά τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ79.01–Μουσικής Επιστήμης που διορίζονται στο Μουσικό Σχολείο Αμυνταίου.

Επισυναπτόμενα:

Share and Enjoy !
Shares