Υποβολή αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου και δηλώσεις τοποθέτησης μονίμων εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ή αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Από την Τρίτη 8-9-2015 μέχρι την Παρασκευή 11-9-2015


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 4398/7-9-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, να καταθέσουν αίτηση για συμπλήρωση ωραρίου σε άλλη σχολική μονάδα, από την Τρίτη 8-9-2015 μέχρι την Παρασκευή 11-9-2015.

Στην ίδια προθεσμία (Τρίτη 8-9-2015 μέχρι Παρασκευή 11-9-2015) καλούνται να καταθέσουν δήλωση τοποθέτησης για το διδακτικό έτος 2015-2016:

  1. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.
  2. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, μπορούν να τροποποιήσουν την αρχική τους αίτηση εάν το επιθυμούν, ενώ θα γίνονται δεκτές και νέες αιτήσεις απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ, μέχρι τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας.

Συνημμένα σας αποστέλλεται πίνακας με τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, σε ώρες.

Σημειώνεται ότι:

  1. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών από το ΠΥΣΔΕ που αφορούν στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον αποσπάσεις από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. ή να υποβληθούν αιτήσεις για μακροχρόνιες άδειες που δεν έχουν ακόμα γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία μας.
  2. Δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα ποια μαθήματα επιλογής θα διδαχθούν στα Λύκεια.
  3. Κατά τη διαδικασία των αποσπάσεων εντός ΠΥΣΔΕ, πιθανόν να προκύψουν επιπλέον λειτουργικά κενά που δεν αναγράφονται στον σχετικό πίνακα.

Συνεπώς, ο πίνακας με τα λειτουργικά κενά που σας αποστέλλεται πιθανότατα θα μεταβληθεί, οπότε οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλλουν αιτήσεις, θα πρέπει να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης οποιοδήποτε σχολείο επιθυμούν, ακόμα κι αν δεν εμφανίζεται σε αυτό λειτουργικό κενό.

Διαβάστε το έγγραφο

Ο πίνακας με τα λειτουργικά κενά προς κάλυψη με συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου (Σε ώρες). Ανακοινοποίηση στο ορθό (8-9-2015)

Υπόδειγμα αίτησης για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου

Υπόδειγμα αίτησης τοποθέτησης από απόσπαση ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΔΕ

Υπόδειγμα δήλωσης για προσωρινή τοποθέτηση

Share and Enjoy !
Shares