Υποβολή αιτήσεων εκπαιδευτικών για διαθέσεις, συμπληρώσεις ωραρίου, αποσπάσεις εντός ΠΥΣΔΕ και προσωρινές τοποθετήσεις Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 19-8-2022 και ώρα 13:00


άκουσε το άρθρο

1. Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που έχουν οργανική τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Φλώρινας (γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής) (Έγγραφο 3815/16-8-2022, ΑΔΑ: 9ΠΥΨ46ΜΤΛΗ-2Υ)

Υποβάλλονται μέσω του http://srv-dide.flo.sch.gr/files2schools/index.php και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ανωτέρω πρόσκληση


2. Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων προσωρινής τοποθέτησης και συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας από προηγούμενα έτη, ή/και των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας κατόπιν απόσπασής τους από άλλο ΠΥΣΔΕ (Έγγραφο 3817/16-8-2022, ΑΔΑ: 91ΙΞ46ΜΤΛΗ-ΛΦΒ)


3. Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για απόσπαση εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας (Έγγραφο 3816/16-8-2022, ΑΔΑ: 6ΖΔΩ46ΜΤΛΗ-ΩΟ)


Share and Enjoy !
Shares