Υποβολή αιτήσεων απόσπασης των εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης για το 2015-2016 Από 8 έως και 15-7-2015 οι αιτήσεις

Εγκύκλιος 109941/Θ2/8-7-2015 (ΑΔΑ:ΨΣΕ8465ΦΘ3-ΤΧΞ) του Υπουργείου Παιδείας

Η Διεύθυνση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί
i) τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας), στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις ανεξάρτητες ή αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εποπτεύονται από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ., και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.), κατά το σχολικό έτος 2015-2016, να υποβάλουν σχετική αίτηση από 8 έως και 15/7/2015.

ii) τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν:
α) Στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.),
β) Σε άλλο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο ή Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο,
γ) Σε Ιερατικό Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Ι.Σ.Δ.Ε.),
δ) Σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ,
και να προσφέρουν υπηρεσία κατά το ακαδημαϊκό-διδακτικό έτος 2015-2016, να υποβάλουν αίτηση 8 έως και 15/7/2015.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο