Υποτροφίες Ιδρύματος FULBRIGHT για το 2014-2015


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 120345/Ι/29-7-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Οι υποτροφίες Fulbright χορηγούνται ως οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές, επιστήμονες καλλιτέχνες και εκπαιδευτικούς για σπουδές, διαλέξεις και έρευνα. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές τους επιδόσεις, τον χαρακτήρα τους, τη συμμετοχή τους στα κοινά και τις ηγετικές τους ικανότητες. Η επιλογή γίνεται από εθνικές επιτροπές, τα μέλη των οποίων διορίζονται από το Διοικητικό συμβούλιο και το Ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα.

Οι υποτροφίες Fulbright αφορούν στους τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών, των Καλών Τεχνών, της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Χρηματοοικονομικών Σπουδών, των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας, καθώς και του Περιβάλλοντος, της Εκπαίδευσης, των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και της Δημόσιας Διοίκησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες διαβάστε το έγγραφο

 

Share and Enjoy !
Shares