Υποδείγματα των τίτλων που χορηγούνται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το 2020-2021

Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου (ΥΑ 65990/Δ2/07-06-2021, ΦΕΚ 2494/Β/10-06-2021)

Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου (ΥΑ 66230/Δ2/08-06-2021, ΦΕΚ 2497/Β/10-06-2021)

Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΥΑ Φ24α/64589/Δ4/03-06-2021, ΦΕΚ 2488/Β/10-06-2021)

Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Μουσικών Γυμνασίων και των Μουσικών Γενικών Λυκείων (ΥΑ 65972/Δ2/10-06-2021, ΦΕΚ 2498/Β/10-06-2021) και διόρθωση στο ΦΕΚ 2935/Β/05-07-2021

Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΥΑ 65953/Δ2/07-06-2021, ΦΕΚ 2495/Β/10-06-2021) και διόρθωση στο ΦΕΚ 2601/Β/16-06-2021

Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων (ΥΑ 65963/Δ2/07-06-2021, ΦΕΚ 2529/Β/14-06-2021)

Καθορισμός του τύπου και του περιεχόμενου των τίτλων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΥΑ 70932/Δ3/15-06-2021, ΦΕΚ 2647/Β/18-06-2021)


Τα υποδείγματα τίτλων που ίσχυαν μέχρι την έκδοση των ανωτέρω νέων αποφάσεων

Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γυμνασίου (ΥΑ 43479/Δ2/20-03-2019, ΦΕΚ 1120/Β/04-04-2019) που τροποποιήθηκε με την ΥΑ 145833/Δ2/19-09-2019 (ΦΕΚ 3671/Β/03-10-2019)

Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Γενικού Λυκείου (ΥΑ 43496/Δ2/20-03-2019, ΦΕΚ 1201/Β/10-04-2019) που τροποποιήθηκε με την ΥΑ 145832/Δ2/19-09-2019 (ΦΕΚ 3567/Β/24-09-2019)

Καθορισμός του τύπου των τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου (ΥΑ Φ24α/55608/Δ4/14-05-2021, ΦΕΚ 1958/Β/21-05-2020)

Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων και των Καλλιτεχνικών Γενικών Λυκείων (ΥΑ 43444/Δ2/20-03-2019, ΦΕΚ 1203/Β/10-04-2019) που τροποποιήθηκε με την ΥΑ 145834/Δ2/19-09-2019 (ΦΕΚ 3671/Β/03-10-2019)

Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Μουσικών Γυμνασίων και των Μουσικών Γενικών Λυκείων (ΥΑ 43382/Δ2, ΦΕΚ 1175/Β/09-04-2019) που τροποποιήθηκε με την ΥΑ 145835/Δ2/19-09-2021 (ΦΕΚ 3671/Β/03-10-2019)

Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΥΑ 43462/Δ2/20-03-2019, ΦΕΚ 1121/Β/04-04-2019) που τροποποιήθηκε με την ΥΑ 145836/Δ2/19-09-2021 (ΦΕΚ 3671/Β/03-10-2019)

Καθορισμός του τύπου και του περιεχόμενου των τίτλων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΥΑ 86092/Δ3/30-05-2019, ΦΕΚ 2128/Β/06-06-2019) που τροποποιήθηκε με την ΥΑ 175270/Δ3/08-11-2019 (ΦΕΚ 4209/Β/19-11-2019)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο