Τροποποίηση του προγράμματος ταχύρρυθμης επιμόρφωσης των νεοδιόριστων και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ Θα προγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 07-09-2022

Αγαπητοί συνάδελφοι, Λόγω της αυριανής τηλεδιάσκεψης (07-09-2022) με ΓΓ του … ➜ περισσότερα

Εκδόθηκαν οι προσωρινοί πίνακες εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το 2022-2023 Υποβολή αιτήσεων διόρθωσης στοιχείων έως και Δευτέρα 12-09-2022

Ανακοίνωση (06-09-2022) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Απαλλαγή μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την ενεργό συμμετοχή σε μαθήματα Αφορά στα μαθήματα Φυσικής Αγωγής, Μουσικής και Θρησκευτικών

Απόφαση 106646/ΓΔ4/02-09-2022 (ΦΕΚ 4644/Β/02-09-2022) του Υπουργείου Παιδείας Με απόφαση του … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θεματοδότες στην Τράπεζα Θεμάτων Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2022

Έγγραφο 105587/Ε3/09-09-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική … ➜ περισσότερα

Οι αποφάσεις πρόσληψης των αναπληρωτών για το 2022-2023 Που αφορούν στη Διεύθυνση ΔΕ Φλώρινας

Πρόσληψη 1262 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης … ➜ περισσότερα

Έγκριση, κατ’ εξαίρεση για το σχολικό έτος 2022-2023, της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων ΕΠΑΛ Τα ολιγομελή των ΕΠΑΛ του Ν. Φλώρινας που εγκρίθηκαν

Απόφαση 105266/Y2/31-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΝΦ46ΜΤΛΗ-Κ87) του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνουμε με μικρότερο … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για ένταξη στον πίνακα και δήλωσης Μουσικών Σχολείων εμπειροτεχνών ιδιωτών μουσικών (ΕΜ16) για το σχολικό έτος 2022-2023 Από την Τρίτη 30 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022

Εγκύκλιος 104859/Ε1/20-08-2022 (ΑΔΑ: 9ΩΚΗ46ΜΤΛΗ-ΘΤΚ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, … ➜ περισσότερα

Οδηγίες επί της Υπουργικής Απόφασης για το ειδικό ποσοστό υποψηφίων περιοχών που έχουν πληγεί εξαιτίας φυσικών καταστροφών Υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερόμενων μέχρι και την Παρασκευή 02-09-2022

Εγκύκλιος Φ.251/104414/Α5/29-08-2022 του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Κατά παρέκκλιση έγκριση λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων Ομάδων μαθημάτων Προσανατολισμού Γενικού Λυκείου για το 2022-2023 Προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων

Απόφαση 103261/Δ2/25-08-2022 (ΑΔΑ: 6Α0Ω46ΜΤΛΗ-Λ4Γ) του Υπουργείου Παιδείας Αποφασίζουμε την έγκριση … ➜ περισσότερα

Απαλλαγή από την άσκηση των καθηκόντων τους Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Μετά από αίτηση παραίτησής τους

Απόφαση 4046/23-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΟΥ46ΜΤΛΗ-ΤΕΔ) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Αποφασίζουμε Α. … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της απόφασης κατανομής των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας σε Ομάδες Συμπερίληψη και του Εκκλησιαστικού Σχολείου Φλώρινας

Απόφαση 4029/22-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΔΥΕ46ΜΤΛΗ-8ΜΝ) της Διεύθυνσης ΔΕ Φλώρινας Α) Τροποποιούμε … ➜ περισσότερα

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για το 2022-2023 Επεκτείνεται η Τράπεζα Θεμάτων και στην Γ’ Τάξη των ΓΕΛ

Απόφαση 101173/Δ2/17-08-2022 (ΦΕΚ 4450/Β/22-08-2022) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε την εξεταστέα … ➜ περισσότερα

Ανασυγκρότηση του ΠΥΣΕΕΠ Δυτικής Μακεδονίας Η θητεία των μελών του συμβουλίου λήγει στις 31-12-2022

Απόφαση 5062/19-08-2022 (ΑΔΑ: 61ΗΓ46ΜΤΛΗ-ΝΓΑ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Ανασυγκροτούμε το … ➜ περισσότερα

Σε ποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στους δημοσίους υπαλλήλους Αφορά στην παροχή διδακτικού ή ερευνητικού έργου σε δομές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/212/οικ. 13260/12-08-2022 (ΑΔΑ: 694Δ46ΜΤΛ6-ΨΒΒ) του Υπουργείου Εσωτερικών Στο ΦΕΚ … ➜ περισσότερα

Ποιοι μαθητές μπορούν να εγγραφούν στα Εκκλησιαστικά Σχολεία χωρίς εξετάσεις Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία υποβολής τους

Έγγραφο 99702/Θ2/08-08-2022 (ΦΕΚ 4367/Β/17-08-022, ΑΔΑ: ΨΥΦΦ46ΜΤΛΗ-Ο3Σ) του Υπουργείου Παιδείας Κατ’ … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών για υποβολή αιτήσεων απόσπασης για το 2022-2023 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 19-08-2022 μέχρι 23-08-2022 και ώρα 15:00

Έγγραφο 101238/Ε2/17-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΖΦ246ΜΤΛΗ-Β4Ζ) του Υπουργείου Παιδείας Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας … ➜ περισσότερα

Ανασυγκρότηση ΑΠΥΣΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Μετά την τοποθέτηση των νέων Διευθυντών Εκπαίδευσης

Απόφαση Φ.350/70/101191/E3/17-08-2022 (ΑΔΑ: 6ΥΩ746ΜΤΛΗ-ΣΛΥ) του Υπουργείου Παιδείας Ανασυγκροτούμε το ΑΠΥΣΔΕ … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο