Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Έγγραφο 5511/30-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΤΘΧ4653ΠΣ-1ΡΥ) – Διαθέσεις Εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης … ➜ περισσότερα

Διαθέσεις για συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών και τροποποιήσεις διαθέσεων

Έγγραφο 5508/30-09-2016 (ΑΔΑ: 93Α84653ΠΣ-ΞΙΖ) – Διάθεση Εκπαιδευτικού για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Υποδιευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας

Έγγραφο 5423/28-09-2016 (ΑΔΑ: ΨΦΨΨ4653ΠΣ-ΒΘΛ) – Τοποθέτηση Υποδιευθυντή του 1ου Γυμνασίου … ➜ περισσότερα

Διαθέσεις για συμπλήρωση και τροποποιήσεις τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Έγγραφο 5486/30-09-2016 (ΑΔΑ: 70ΜΕ4653ΠΣ-6ΛΗ) – Τροποποίηση Τοποθέτησης Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου. … ➜ περισσότερα

Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου – ανακλήσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων

Έγγραφο 5267/22-09-2016 (ΑΔΑ: 7Γ9Ξ4653ΠΣ-94Ρ) της ΔΔΕ Φλώρινας – Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση … ➜ περισσότερα

Διαθέσεις – τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου.

Έγγραφο 5356/26-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΕΧ34653ΠΣ-1ΥΝ)  – Διάθεση Αναπληρωτή Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου (αφορά στον … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου

Έγγραφο 5353/26-09-2016 (ΑΔΑ: 6Ο5Χ4653ΠΣ-26Δ) – Τοποθετήσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου (σχετικό έγγραφο)          

Τροποποίηση Τοποθέτησης και Συμπλήρωσης Ωραρίου Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού Πλήρους Ωραρίου

Έγγραφο 2535/26-09-2016 (ΑΔΑ: 6ΛΕΝ4653ΠΣ-ΕΚΕ) – Τροποποίησης Τοποθέτησης και Συμπλήρωσης Ωραρίου Αναπληρώτριας Εκπαιδευτικού … ➜ περισσότερα

Αποδεσμεύσεις εκπαιδευτικών

Έγγραφο 5368/27-09-2016 (ΑΔΑ: 6Ε5Ρ4653ΠΣ-ΥΤΓ) – Αποδέσμευσης Εκπαιδευτικού για Απόσπαση Εκτός ΠΥΣΔΕ … ➜ περισσότερα

Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου

Έγγραφο 5179/19-09-2016 (ΑΔΑ: ΩΦΕ44653ΠΣ-Κ6Γ) της ΔΔΕ Φλώρινας Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση … ➜ περισσότερα

Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου Ειδικής Αγωγής

Έγγραφο 5265/22-09-2016 (ΑΔΑ: 6Ν6Γ4653ΠΣ-ΘΦ9) της ΔΔΕ Φλώρινας Τοποθέτηση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Ανάκληση της Διάθεσης Εκπαιδευτικού

Έγγραφο  5264/22-09-2016 (ΑΔΑ: ΩΞΚΠ4653ΠΣ-Τ9Λ) της ΔΔΕ Φλώρινας Ανάκληση της Διάθεσης … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση Διάθεσης Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου

Έγγραφο 5263/22-09-2016 (ΑΔΑ: Ω1ΣΝ4653ΠΣ-20Φ) της ΔΔΕ Φλώρινας Τροποποίηση Διάθεσης Εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη Πλήρωσης της Θέσης Υποδιευθυντή του Εσπερινού ΕΠΑΛ Φλώρινας Υποβολή δικαιολογητικών από την Πέμπτη 22-09-2016 μέχρι και την Δευτέρα 26-09-2016

Έγγραφο της ΔΔΕ Φλώρινας 5259/22-09-2016 (ΑΔΑ: ΩΝΙΦ4653ΠΣ-2ΛΔ) Προκήρυξη για την … ➜ περισσότερα

Προκήρυξη Πλήρωσης της Θέσης Υποδιευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας Υποβολή δικαιολογητικών από την Πέμπτη 22-09-2016 μέχρι και την Δευτέρα 26-09-2016

Έγγραφο της ΔΔΕ Φλώρινας 5258/22/09/2016 (ΑΔΑ: Ψ4394653ΠΣ-ΥΜΣ) Προκήρυξη για την πλήρωση … ➜ περισσότερα

Προσωρινή Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών Αποσπασμένων από Άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ή Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. ή Μουσικά Σχολεία, στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας (ορθή επανάληψη)

Απόφαση  5013/12-09-2016 (ΑΔΑ: Ψ1ΞΟ4653ΠΣ-ΔΝΝ) Προσωρινής Τοποθέτησης Εκπαιδευτικών Αποσπασμένων από Άλλα Π.Υ.Σ.Δ.Ε. … ➜ περισσότερα