ΥΠΑΙΘ – Σχετικά με εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς

Σας αποστέλλουμε την αριθ. Φ.251/ 93340/A5/16-7-2020 Εγκύκλιο και το Δ.Τ. με θέμα «Σχετικά με εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μαθητών Λυκείων που διακρίθηκαν σε διεθνείς επιστημονικούς διαγωνισμούς» και παρακαλούμε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ περιοχής ευθύνης σας.

Δελτίο Τύπου – Αρχείο doc

Από τη Δ/νση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ

Τμήμα Α΄

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο