ΥΠΑΙΘ – Έλεγχος νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων του προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων

Έγγραφο Φ.361.22/7685/Δ1/21-1-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το Υπουργείο Παιδείας εντέλλει τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να ελέγξουν τη νομιμότητα όλων των δικαιολογητικών του προσωπικού μητρώου εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων.

Διαβάστε το αρχικό έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαβάστε το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε σχετική προηγούμενη ανάρτηση

 

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο