ΥΠΑΙΘ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Σας αποστέλλουμε δύο (02) συνημμένα αρχεία.

Εγκύκλιος 101285-2020

Εγκύκλιος για Ν. 4674-2020

Υ.ΠΑΙ.Θ.

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ & ΔΕ – ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕ & ΔΕ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 01/04/1965(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]