ΥΠΑΙΘ – Αναστολή της διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α.

ΥΠΑΙΘ – Αναστολή της διαδικασίας επιλογής των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. – ΑΔΑ: 6Μ2Δ4653ΠΣ-ΜΓΜ

Η εγκύκλιος σε μορφή pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο