ΥΠ.Π.Ε.Θ. η νέα συντομογραφία του Υπουργείου Παιδείας

Απόφαση 150277/Α1/25-9-2015 (ΦΕΚ 2110/Β/29-9-2015) του Υπουργείου Παιδείας

Ο τίτλος του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποτυπώνεται, σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χώρου στις σφραγίδες των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, συνοπτικά με τα αρχικά ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Η σχετική εγκύκλιος 153413/Α1/30-9-2015 του ΥΠΠΕΘ για την ξενόγλωσση απόδοση του τίτλου του Υπουργείου Παιδείας

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο