Υλικό για την υποστήριξη της διδασκαλίας του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» στα ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2016-2017


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ3/194973/Δ4/16-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. Φ6/160716/Δ4/30-09-2016 (Β΄ 3143) Υπουργικής Απόφασης με την οποία καθορίστηκε η διδακτέα-εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2016-2017, σας αποστέλλουμε συμπληρωματικό υλικό, το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενδεικτικές – ανά κεφάλαιο – ασκήσεις (με τις αντίστοιχες λύσεις τους) για το Πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας.

Επισημαίνεται ότι οι προτεινόμενες ασκήσεις είναι ενδεικτικές και αποτελούν συμπληρωματικό διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί μόνο κατά την κρίση του διδάσκοντα. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι οι ασκήσεις αυτές προτείνεται να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία του μαθήματος ««ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» εφόσον:
Α) κριθούν κατάλληλες από τον διδάσκοντα και
Β) επαρκεί ο χρόνος διδασκαλίας για την ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης .

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares