Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών στα ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2021-2022

Έγγραφο Φ3/118128/Δ4/21-09-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΥΠΑΙΘ αποστέλλει στα ΕΠΑΛ την ύλη και τις οδηγίες που ακολουθούν για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών ως μάθημα Γενικής Παιδείας και ως μάθημα Τομέα και Ειδικότητας των ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2021-2022.

[…]

Διαβάστε το έγγραφο με τις οδηγίες

Διαβάστε τις οδηγίες για όλα τα μαθήματα στα ΕΠΑΛ κατά το 2021-2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο