Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Τομέα Υγείας των ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2021-2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ3/145395/Δ4/12-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Μετά από τις σχετικές εισηγήσεις του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής το ΥΠΑΙΘ αποστέλλει στα σχολεία την ύλη και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη διδασκαλία:

  • του μαθήματος επιλογής «Αγωγή Υγείας» της Α΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ,
  • των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ και
  • των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ

για το σχολικό έτος 2021-2022.

[…]

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares