Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β΄ τάξης των ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2017-2018

Έγγραφο Φ3/223101/Δ4 /18-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Ενόψει της δημοσίευσης της προβλεπόμενης από το άρθρο 66 (παρ. 18) του ν.4386/2016 (Α΄ 83) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία καθορίζεται η διδακτέα και η εξεταζόμενη ύλη των μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, σας αποστέλλουμε προς ενημέρωσή σας την ύλη και τις οδηγίες για τη διδασκαλία των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών της Β΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑΛ του Τομέα για το σχ. έτος 2017-2018.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο