Ύλη και οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Πληροφορικής στα ΕΠΑΛ για το 2018-2019


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 155864/Δ4/19-9-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια των σχετικών εισηγήσεων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής, το ΥΠΠΕΘ αποστέλλει στα ΕΠΑΛ την ύλη και τις αντίστοιχες οδηγίες για τη διδασκαλία:

  • των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Πληροφορική» της Α΄ τάξης ΕΠΑΛ και «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Γ’ και Δ΄ τάξης (4ετούς) Εσπερινού ΕΠΑΛ,
  • των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Πληροφορικής της Β΄ τάξης Ημερήσιου και (3ετούς) Εσπερινού ΕΠΑΛ, και
  • των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Γ΄ και Δ΄ τάξης (4ετούς) Εσπερινού ΕΠΑΛ

για το σχολικό έτος 2018-2019.

{……}

Διαβάστε το έγγραφο με τις οδηγίες

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31-10-2018

Οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο ανωτέρω έγγραφο τροποποιήθηκαν με  το Φ3/181620/Δ4/29-10-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Share and Enjoy !
Shares