Υγειονομικοί έλεγχοι στα σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022 Συστήνονται αυστηροί έλεγχοι στα κυλικεία

Εγκύκλιος Δ1γ/Γ.Π/οίκ55923/14-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΚ0Κ465ΦΥΟ-ΥΔ3) του Υπουργείου Υγείας

Η πανδημία της νόσου του κορωνοιού (COVID-19) παραμένει σε εξέλιξη. Βάσει των επιδημιολογικών δεδομένων έως σήμερα και ενόψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2021-2022 λόγω των εκτάκτων μέτρων που ισχύουν εξ’ αιτίας της πανδημίας από τον κορωνοιό SARS-COV-2, κρίνεται αναγκαία η εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων στις εκπαιδευτικές μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητάς σας, σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, με στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

[…]

Διαβάστε την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο