Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. η νέα συντομογραφία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Απόφαση 15525/Α1/29-1-2015 (ΦΕΚ 205/Β/30-1-2015, ΑΔΑ:Ω1ΓΗ9-8ΑΟ) του Υπουργείου Παιδείας

Ο τίτλος του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να αποτυπώνεται, σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας χώρου στις σφραγίδες των υπηρεσιών αρμοδιότητάς του, συνοπτικά με τα αρχικά Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο