Βράβευση Αριστούχων μαθητών της τελευταίας τάξης των Λυκείων από τη Eurobank 2016 Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία

Εγκύκλιος Φ8.1/106661/Δ2/29-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Ο Τραπεζικός Όμιλος Eurobank Ergasias Α.Ε, στο πλαίσιο της κοινωνικής του δράσης στον τομέα της Παιδείας, καθιέρωσε από το 2003 σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το πρόγραμμα με τίτλο «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, το 2016 θα βραβευθεί με χρηματικό έπαθλο 800 ευρώ ο μαθητής κάθε Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου της χώρας, ο οποίος φοίτησε κατά το τρέχον σχολικό έτος στην τελευταία τάξη και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, με τη σειρά:

1η προϋπόθεση:

Φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 και πήρε άριστα στο απολυτήριο, δηλαδή έχει βαθμό απολυτηρίου 18,1 και άνω (ΓΕΛ: άρ. 5 του Π.Δ. 46/2016, Α΄ 74 – ΕΠΑΛ: άρ. 6 του Π.Δ. 56/2016, Α΄ 91).

2η προϋπόθεση:

Για τα ημερήσια και εσπερινά ΓΕΛ:

Συγκέντρωσε τον υψηλότερο αριθμό μορίων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις στο σχολείο του, ο οποίος όμως θα πρέπει είναι από 17.500 μόρια και άνω.

Στην περίπτωση που στη βεβαίωση συμμετοχής αναγράφονται 2 αριθμοί μορίων, ισχύ θα έχει ο υψηλότερος αριθμός.

Για τα ημερήσια ΕΠΑΛ:

Συγκέντρωσε τον υψηλότερο αριθμό μορίων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις στο σχολείο του, ο οποίος όμως θα πρέπει είναι από 1.750 μόρια και άνω.

Για την Ομάδα Α’ των εσπερινών ΕΠΑΛ:

Συγκέντρωσε τον υψηλότερο αριθμό μορίων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις στο σχολείο του, ο οποίος όμως θα πρέπει είναι από 525 μόρια και άνω.

Διευκρινίζεται ότι οι μαθητές της Ομάδας Β’ των εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων δε συμμετέχουν στο Πρόγραμμα «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία», καθώς δεν έχουν αριθμό μορίων.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο