Βράβευση Αριστούχων μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ από τη Eurobank 2017 Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις

Εγκύκλιος Φ8.1/109984/Δ2/30-6-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Ο Τραπεζικός Όμιλος Eurobank Ergasias ΑΕ, στο πλαίσιο της κοινωνικής του δράσης στον τομέα της Παιδείας, καθιέρωσε από το 2003 σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το πρόγραμμα με τίτλο «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, το 2017 θα βραβευθεί με χρηματικό έπαθλο 800 ευρώ ο μαθητής κάθε Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου της χώρας, ο οποίος φοίτησε κατά το τρέχον σχολικό έτος στην τελευταία τάξη και πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, με τη σειρά:

1η προϋπόθεση:
Φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2016-2017 και πήρε άριστα στο απολυτήριο, δηλαδή έχει βαθμό απολυτηρίου 18,1 και άνω (ΓΕΛ: άρ. 5 του ΠΔ 46/2016, Α΄ 74 – ΕΠΑΛ: αρ. 6 του ΠΔ 56/2016, Α΄ 91).
2η προϋπόθεση:
Συγκέντρωσε τον υψηλότερο αριθμό μορίων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις στο σχολείο του, ο οποίος όμως θα πρέπει είναι από 18.000 μόρια και άνω.
Στην περίπτωση που στη βεβαίωση συμμετοχής αναγράφονται 2 αριθμοί μορίων, ισχύ θα έχει ο υψηλότερος αριθμός.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός μορίων πρέπει να αφορά στα κύρια μαθήματα στα οποία εξετάζονται όλοι οι μαθητές. Ο αριθμός μορίων των ειδικών μαθημάτων δεν λαμβάνεται υπόψη.

Ο Τραπεζικός Όμιλος Eurobank θα λάβει υπόψη τυχόν προσθήκες ή αλλαγές στα ονόματα των αριστούχων έως τις 31 Οκτωβρίου 2017. Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής, δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί προσθήκη ή αλλαγή αριστούχου. Την ευθύνη για τυχόν λάθη και παραλείψεις αριστούχων φέρουν οι Διευθυντές των Λυκείων.

Διαβάστε την εγκύκλιο

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο