Βελτιώσεις και οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας

Απόφαση 3352/13-7-2015 (ΑΔΑ:75ΨΕ465ΦΘ3-407) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Τοποθετούμε τους κάτωθι εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ή ήρθαν με μετάθεση από άλλο ΠΥΣΔΕ ή έκαναν αίτηση μετάθεσης για βελτίωση θέσης, ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο