Β΄ Φάση Ηλεκτρονικών Εγγραφών-Δηλώσεων Προτίμησης μαθητών στα ΓΕΛ μέσω του e-eggrafes Από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 102915/Δ2/21-6-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Στις προσεχείς ημέρες θα εμφανισθεί το σχολικό έτος 2018-2019 στο πληροφοριακό σύστημα myschool. Ωστόσο, η καταχώριση των μαθητών των ΓΕΛ στο myschool θα είναι απενεργοποιημένη οπότε οι Διευθυντές των ΓΕΛ δεν θα έχουν τη δυνατότητα να καταχωρίσουν τους μαθητές. Οι μαθητές που υπέβαλαν αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-εγγραφές θα ενσωματωθούν στο myschool αυτόματα. Η διαδικασία των εγγραφών θα συνεχιστεί ως εξής:

Α΄ φάση αιτήσεων – Α΄ κατανομή

 • Καθώς ως τις 19 Ιουνίου 2018 όλα τα Γυμνάσια και τα ΓΕΛ έχουν ολοκληρώσει την έκδοση και την καταχώριση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων της πρώτης εξεταστικής περιόδου στο πληροφοριακό σύστημα myschool, σύμφωνα με τις Φ1/70062/Δ2/3-5-2018 και Φ1/70054/Δ2/3-5-2018 εγκυκλίους του ΥΠΠΕΘ, στις 20 Ιουνίου 2018 θα γίνει ενημέρωση της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-εγγραφές μέσω του myschool για τους μαθητές που απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκούς φοίτησης, προβιβάστηκαν ή παραπέμφθηκαν.
 • Στις 21 Ιουνίου 2018 θα έχει ολοκληρωθεί η πρώτη κατανομή των μαθητών για τους οποίους είχε υποβληθεί Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης και έχουν προβιβαστεί κατά την πρώτη εξεταστική περίοδο Μαΐου-Ιουνίου, εξαιρουμένων όσων απορρίφθηκαν λόγω απουσιών.
 • Τα αποτελέσματα της πρώτης κατανομής θα είναι διαθέσιμα για τους Διευθυντές των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων (στην εφαρμογή e-εγγραφές με τους κωδικούς τους στο ΠΣΔ), για τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους από την Παρασκευή 22 Ιουνίου 2018. Οι μαθητές των οποίων η κατανομή έχει ολοκληρωθεί μπορούν να εκτυπώνουν την οριστική αίτησή τους προκειμένου να την καταθέσουν στο σχολείο μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους μέχρι την έναρξη των μαθημάτων, όπως προβλέπεται στην 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β΄ 120).
 • Οι Διευθυντές των Γυμνασίων θα έχουν πρόσβαση στην εφαρμογή e-εγγραφές χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ΠΣΔ προκειμένου να ενημερωθούν για το Λύκειο υποδοχής των τελειοφοίτων τους, ώστε να αποστείλουν τα απολυτήρια αντιστοίχως. (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/#/school)

Β΄ φάση αιτήσεων – Β΄ κατανομή

 • Οι μαθητές που δεν πρόλαβαν να κάνουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης μπορούν να την υποβάλουν κατά τη δεύτερη περίοδο των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής – Δηλώσεων Προτίμησης στο e-εγγραφές από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 (14:00).
 • Οι μαθητές που απορρίφθηκαν λόγω ανεπαρκούς φοίτησης μπορούν να κάνουν νέα αίτηση ή τροποποίηση της αίτησής τους κατά τη δεύτερη περίοδο των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής – Δηλώσεων Προτίμησης στο e-εγγραφές από τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 έως και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 (14:00).
 • Οι μαθητές που πρέπει να επανεξεταστούν στην ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, εφόσον προβιβαστούν, θα κατανεμηθούν με τη δεύτερη κατανομή (2-3 Ιουλίου). Σε περίπτωση που δεν προβιβαστούν: α. για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου δίνεται η δυνατότητα να τροποποιήσουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-εγγραφές και β. για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και για όσους προβλέπεται να εξεταστούν στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου, οι αιτήσεις τους παραμένουν σε εκκρεμότητα μέχρι και την ολοκλήρωση της εν λόγω εξεταστικής.
 • Επισημαίνεται ότι από τις 25 Ιουνίου 2018 έως και τις 29 Ιουνίου 2018 οι Διευθυντές θα υποβάλουν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης για τους μαθητές που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 8 του άρθρου 21 του Ν. 4251/2014 (Α΄ 80), οι οποίοι εγγράφονται κατ’ εξαίρεση με ελλιπή δικαιολογητικά, όπως προβλέπεται στην Φ1α/87838/Δ4/30-5-2018 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ. (ΣΣ Η εγκύκλιος είναι η Φ1α/87837/Δ4/30-5-2018)
 • Στις 2 και 3 Ιουλίου 2018, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα κάνουν τη δεύτερη κατανομή των μαθητών σε ΓΕΛ στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-εγγραφές.
 • Από τις 5 Ιουλίου 2018 οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα μπορούν να βλέπουν την κατανομή των μαθητών μετά την Β’ φάση των κατανομών από τις ΔΔΕ.

Δυνατότητα Τροποποίησης – Διαγραφής Ηλεκτρονικών Αιτήσεων Εγγραφής – Δήλωσης Προτίμησης

 • Οι μαθητές που υπέβαλαν Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης κατά την Α’ περίοδο εγγραφών (14-5-2018 έως 6-6-2018) και έχουν κατανεμηθεί από την Α’ φάση μπορούν να τροποποιήσουν την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης μόνο λόγω αλλαγής ομάδας προσανατολισμού ή λόγω αλλαγής τύπου λυκείου (ΕΠΑΛ, Εσπερινό/Ημερήσιο, Ιδιωτικό). Σε αυτή την περίπτωση, θα μπορούν κατά τη δεύτερη περίοδο εγγραφών (25-6-2018 έως 29-6-2018) να απευθύνονται στον διευθυντή του σχολείου, όπου έχουν υποβάλει αίτηση, για να διαγράψει την αίτησή τους ώστε να υποβάλουν νέα.
  Συγκεκριμένα, ο μαθητής αν είναι ενήλικος ή ο κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος ζητά με υπεύθυνη δήλωσή του από τον διευθυντή (ο οποίος αρχειοθετεί τις υπεύθυνες δηλώσεις) να διαγράψει την αίτηση που έχει υποβάλει. Η αίτηση διαγράφεται οριστικά και ο μαθητής ή ο κηδεμόνας του υποβάλει νέα αίτηση κατά τη δεύτερη περίοδο εγγραφών (25-6-2018 έως 29-6-2018). Ο μαθητής αυτός θα είναι ορατός στο σχολείο μετά τη δεύτερη κατανομή.
 • Σε περίπτωση που ένας μαθητής εκ παραδρομής έχει δηλώσει λάθος τάξη και δεν έχει κατανεμηθεί, θα έχει το δικαίωμα τροποποίησης της αίτησής του, απευθείας μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές.
 • Σε περίπτωση που ένας μαθητής εκ παραδρομής έχει δηλώσει λάθος τάξη και έχει κατανεμηθεί, δεν θα έχει το δικαίωμα τροποποίησης της αίτησής του απευθείας μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές, αλλά απαιτείται διαγραφή από τον διευθυντή με υπεύθυνη δήλωση και εκ νέου υποβολή αίτησης στο σύστημα e-εγγραφές, δηλώνοντας τη σωστή τάξη. Ο μαθητής αυτός θα είναι ορατός στο σχολείο μετά τη δεύτερη κατανομή.
 • Οι μαθητές που θα υποβάλουν εκ νέου Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης στη Β’ φάση των ηλεκτρονικών εγγραφών, όσο είναι ενεργοποιημένη η εφαρμογή e-εγγραφές για υποβολή αιτήσεων, θα μπορούν να τροποποιούν/διαγράφουν την αίτησή τους.

Καταχώριση μαθητών στο πληροφοριακό σύστημα myschool

 • Στις 5 Ιουλίου 2018 θα καταχωριστούν αυτόματα στο πληροφοριακό σύστημα myschool οι μαθητές, και από τη Β’ φάση των ηλεκτρονικών εγγραφών στην εφαρμογή e-εγγραφές.
 • Οι μαθητές που φοίτησαν ή αποφοίτησαν πριν από το 2013-2014 και δεν είναι καταχωρισμένοι στο myschool, θα καταχωρισθούν από τους διευθυντές.
 • Κατά την μεταφορά των μαθητών από το e-εγγραφές στο myschool, οι μαθητές που δεν είναι καταχωρισμένοι ήδη στο myschool θα εμφανίζονται, αλλά στο πεδίο του επωνύμου θα υπάρχει ο αριθμός αίτησής τους από το e-εγγραφές. Οι διευθυντές των ΓΕΛ θα πρέπει για αυτές τις εγγραφές να καταχωρίσουν τα στοιχεία των μαθητών αυτών από τα στοιχεία της αίτησής τους στο e-εγγραφές, αλλά και από τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν στο σχολείο κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.
 • Με αυτό τον τρόπο θα καταχωρισθούν όλοι οι μαθητές που δεν υπάρχουν ήδη στο myschool.

Οι εγγραφές θα συνεχιστούν από τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2018 για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ (Β΄ 120), μόνο σε υπάρχοντα τμήματα.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Διαβάστε τις σχετικές εγκυκλίους Φ1α/73611/Δ4/09-05-2018 και Φ1α/87838/Δ4/30-5-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Share and Enjoy !
Shares