Τυπικά Προσόντα για Ένταξη σε κλάδους Εκπαιδευτικών


άκουσε το άρθρο

Ποια είναι τα τυπικά προσόντα προκειμένου να μπορεί κάποιος να ενταχθεί σε κλάδους εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ποια πτυχία ή τίτλοι είναι αποδεκτοί για να μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση για αναπληρωτής ή ωρομίσθιος.
Με ποιο επιπλέον πτυχίο μπορεί ένας διορισμένος εκπαιδευτικός να αποκτήσει και δεύτερη ειδικότητα.
Δείτε το παρακάτω αρχείο

Τυπικά προσόντα για ένταξη σε κλάδους εκπαιδευτικών

 

Share and Enjoy !
Shares