Τροποποίηση αποφάσεων διάθεσης ή συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας

ΑΔΑ: ΩΞ9Μ4653ΠΣ-ΤΒΑ – Τροποποίηση της αριθμ.4172/08-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

ΑΔΑ: 6ΓΨΗ4653ΠΣ-ΠΛΥ – Τροποποίηση της αριθμ.5217/27-10-2017 απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

ΑΔΑ: 7ΤΗΝ4653ΠΣ-ΙΜΧ – Τροποποίηση της αριθμ.4719/06-10-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας - Υποβολή αποκλειστικά ηλεκτρονικών αιτήσεων από την Τετάρτη 05 Μαΐου 2021 έως και την Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και ώρα 15:00(Διαβάστε περισσότερα)
+ +