Τροποποίηση αποφάσεων διάθεσης ή συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας

ΑΔΑ: ΩΞ9Μ4653ΠΣ-ΤΒΑ – Τροποποίηση της αριθμ.4172/08-09-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

ΑΔΑ: 6ΓΨΗ4653ΠΣ-ΠΛΥ – Τροποποίηση της αριθμ.5217/27-10-2017 απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

ΑΔΑ: 7ΤΗΝ4653ΠΣ-ΙΜΧ – Τροποποίηση της αριθμ.4719/06-10-2017 Απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο