Τροποποίηση και συμπλήρωση του ΠΔ για την αξιολόγηση των μαθητών του ΕΠΑΛ

Προεδρικό διάταγμα 79/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΙ99-3Ν9, ΦΕΚ 123/Α/8-5-2014)

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86), το Π.Δ. 61/2012 (Α΄ 112) και το Π.Δ. 112/2013 (Α΄ 145).

Η ισχύς του ΠΔ αρχίζει από το σχολικό έτος 2013−2014.

Διαβάστε το ΠΔ

Μετάβαση στο περιεχόμενο