Τροποποίηση του Ωρολογίου Προγράμματος των Ειδικοτήτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ Ισχύει από το σχολικό έτος 2018-2019

Απόφαση Φ2/160050/Δ4/26-9-2018 (ΦΕΚ 4373/Β/1-10-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την τροποποίηση της με αριθμ. Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 (Β΄ 2636) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο Προγραμμάτων μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)», ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων «ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ» και «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ, ως εξής:

{……}

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2019-2020.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 (Β΄ 2636) υπουργική απόφαση.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Σημείωση Συντάκτη : Είναι προφανές ότι στους πίνακες που υπάρχουν στην ΥΑ το γράμμα Θ έγινε αριθμός μηδέν (0). Έτσι πχ αντί οι εβδομαδιαίες ώρες του μαθήματος «Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης» να είναι 3Θ, δηλ. 3 ώρες θεωρίας εβδομαδιαίως, φαίνονται 30 ώρες εβδομαδιαίως. Αναμένεται διόρθωση σε επόμενο ΦΕΚ και σίγουρα η σωστή διατύπωση της ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31-10-2018

Η αναμενόμενη διόρθωση δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4815/Β/30-10-2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 6-11-2018

Σύμφωνα με το Φ2/186028/Δ4/2-11-2018 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας:
«Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση τροποποιείται το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016 (Α΄83) μόνο ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων ειδικότητας των Ειδικοτήτων «Γραφικών Τεχνών» και «Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών της Γ΄ Τάξης (μεταβολή της αναλογίας θεωρητικού και εργαστηριακού μέρους των μαθημάτων «Τεχνολογία Εκτυπώσεων» της Ειδικότητας «Γραφικών Τεχνών» και «Διακοσμητική Σύνθεση-Τρισδιάστατη Μακέτα» της Ειδικότητας «Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων»).
Ως έναρξη ισχύος της Υπουργικής Απόφασης ορίζεται το σχολικό έτος 2019-2020.»

Μετάβαση στο περιεχόμενο