Τροποποίηση των αποφάσεων απόσπασης εκπαιδευτικών ΔΕ από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ για το 2014-2015

Απόφαση 165765/Γ6/14-10-2014 (ΑΔΑ:ΩΚ3Φ9-ΛΕΕ) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση των με αρ. πρωτ. 136436/Γ6/01-09-14 και 147985/Γ6/17-09-2014 Αποφάσης Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ή Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το διδακτικό έτος 2014-2015

Διαβάστε την ΥΑ