Τροποποίηση των αναθέσεων διδασκαλίας μαθημάτων στο ΕΠΑΛ

Απόφαση 67791/Γ2/5-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦΧ9-05Ο, ΦΕΚ 1248/Β/16-5-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση αναθέσεων σε:

1. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

2. Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια & Υγιεινή

3. Ειδική Θεματική Δραστηριότητα

4. Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο