Τροποποίηση της ΥΑ που αφορά στη μοριοδότηση των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Απόφαση 190318/ΓΔ4/8-11-2018 (ΦΕΚ 50565/Β/13-11-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 ως προς την κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες των κάτωθι σχολικών μονάδων ως εξής:

{……}

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 133529/ΓΔ4/07-08-2018 υπουργική απόφαση (Β’ 3941).

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-19.

Διαβάστε την τροποποιητική απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο