Τροποποίηση της σύνθεσης του ΚΥΣΔΕ


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.350/58/73515/Ε3/11-5-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 540/205465/Ε3/17-12-2014 Απόφαση μας «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.» ως προς το διορισμό αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε., ως εξής:

Γ. Διορίζουμε τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.) ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  • Κορδής Νεκτάριος του Ιωάννη
  • Πεππές Δημήτριος του Αθανασίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα)

  • Λουκάς Ευάγγελος του Μιχαήλ
  • Καταγής Παναγιώτης του Ευσταθίου

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares