Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 85040/Γ2/30-07-2007 Υ.Α. «Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ» (ΦΕΚ Β΄1564)

ΥΑ 155856/Γ2/22/10/2013, ΦΕΚ 2809/Β/2013, ΑΔΑ : ΒΛ1Ρ9-ΕΝΤ

Τροποποιούμε τη με αρ. πρωτ. 85040/Γ2/30-07-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1564) κατά το μέρος που αφορά στο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας «Άλγεβρα» και «Γεωμετρία» ως εξής:
Για την Άλγεβρα: με τη με αρ. πρωτ. 61019/Γ2/02-05-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1173)
Για τη Γεωμετρία: με τη με αρ. πρωτ. 61019/Γ2/02-05-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1173)
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-2014.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο