Τροποποίηση της αριθμ.265/19-01-2018 απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

ΑΔΑ: ΩΤΔΔ4653ΠΣ-6ΘΝ – Τροποποίηση της αριθμ.265/19-01-2018 απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο