Τροποποίηση της απόφασης για τις δαπάνες των σχολικών αγώνων Με ισχύ από 1-1-2016


άκουσε το άρθρο

Κοινή απόφαση 2/56070/ΔΕΠ/5-8-2016 (ΦΕΚ 2582/Β/22-8-2016) των Υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών

Αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 2/11420/ΔΕΠ/24-2-2016 (ΦΕΚ 516/Β/1-3-2016) «Δαπάνες Σχολικών Αγώνων και Αθλητικών Διοργανώσεων» ως εξής:

Διαβάστε την ΚΥΑ