Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 6ΗΚΔ4653ΠΣ-ΜΛ8 (Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού πλήρους ωραρίου)

Share and Enjoy !
Shares