Τροποποιήσεις τοποθετήσεων και διαθέσεων εκπαιδευτικών Κατηγορία: αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτικοί άνευ οργανικής


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 611Λ46ΝΚΠΔ-ΠΛΦ – Τροποποίηση τοποθετήσεων και διαθέσεων εκπαιδευτικού (Κατηγορία: Εκπαιδευτικοί που περιήλθαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, κατόπιν απόσπασής τους).

ΑΔΑ: 9ΩΡΕ46ΝΚΠΔ-ΧΨΦ – Τροποποίηση διαθέσεων εκπαιδευτικού (Εκπαιδευτικοί άνευ οργανικής θέσης σε σχολική μονάδα, αλλά οργανικά ανήκοντες στη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας).

 

Share and Enjoy !
Shares