Τροποποιήσεις διαθέσεων εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 7ΧΓΖ4653ΠΣ-1ΧΓ – Τροποποίηση ωρών διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου.

ΑΔΑ: Ω2ΞΠ4653ΠΣ-ΚΕ1 – Μείωση ωρών διάθεσης για γραμματειακή υποστήριξη αποσπασμένου από άλλο ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικού, λόγω ανάθεσης διδακτικών ωρών.

ΑΔΑ: 62Η94653ΠΣ-Τ0Τ – Τροποποίηση της αριθμ.6483/15-12-2017 απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Share and Enjoy !
Shares