Τροποποιήσεις αποφάσεων της ΔΔΕ Φλώρινας που αφορούν σε διαθέσεις εκπαιδευτικών

ΑΔΑ: 6ΞΖΖ4653ΠΣ-3ΒΥ – Τροποποίηση της αριθμ.6575/20-12-2017 απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

ΑΔΑ: 6Τ0Ι4653ΠΣ-ΥΛΕ – Τροποποίηση των αριθμ.6572/20-12-2017 και 6574/20-12-2017 αποφάσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

ΑΔΑ: Ω7ΑΤ4653ΠΣ-Ζ2Θ – Τροποποίηση της αριθμ.4723/06-10-2017 απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

ΑΔΑ: 6ΓΨΗ4653ΠΣ-ΠΛΥ – Τροποποίηση της αριθμ.5217/27-10-2017 απόφασης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο