Τριετής η φοίτηση στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) από το 2015-2016 Ισχύει και για τους εισαχθέντες στις ΑΣΣΥ κατά το 2015-2016

Άρθρο δεύτερο του Ν. 4396/2016 (ΦΕΚ 111/Α/8-6-2016)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4361/2016 (Α΄10), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η τριετής φοίτηση στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και καταλαμβάνει τους εισαχθέντες στις ΑΣΣΥ κατά το ως άνω ακαδημαϊκό έτος.»
2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε το ΦΕΚ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο